BOJAS


 

Böjar är fyllda med skumplast. Således är de säkra från fastfrysande i isen.
Isrörelse får inte tillåtas.
Följande storlekar finns tillgängliga: 40 l, 60 l och 120 liter.
Storleken på böjar bestäms enligt fartygets vikt.