BETONGPONTONER


 

 

Betongpontoner utmärker sig med sin stabilitet och uthållighet. I mittparten av betongen finns en skumplastkloss, som från alla sidor är täckt med armobetong. Sådana pontoner är resistenta mot fastfrysande i isen såväl som saltvattentåliga.

 

 

En trädäckad ponton på betongflöten är en sammankoppling av betongflöten med färdiggjorda träbelagda element, som möjliggjör att bilda långa och hållbara konstruktioner. Används i vattendrag av sluten typ. Under vintersäsongen är de resistenta mot fastfrysande i isen och nedsjunknande.

 

 

  

 

Stabila flytande tungbetongpontoner med hög lyftkapacitet används på yachthamnar, och kan användas som vågbrytare, bryggbroar eller förtöjningsställen. Pontoner sammankopplas med elastiska gummiförband, de förankras med ankarkedjor och betongankare. Pontoner tillverkas av hydrofil betong, som är fylld med skumplast. Mått på standardpontonmodul: längd 12 m, bredd 2,4 m och bordshöjd ovanpå vattenytan 0,6 m.

 

 

 

 

Pontonen kan utrustas med förtöjningsbojar eller förtöjningsfingrar. Däckbeläggning av träbrädor, förtöjningsringar, förtöjningspolare, eltillförande och vattenförsörjning kan installeras som extrautrustning. Isrörelse får inte tillåtas.