Räfflade plattor/väggar av PVC


 

 

Räfflade plattor/väggar av PVC har hög mekanisk hållfasthet. Maximal vägghöjd är upp till 3m.

 

 

 

 

Räfflade plattor/väggar kan användas för

 

 


 

  • kustbefästning;

  • befästning av diken;

  • befästning av byggens grundgropar;

  • skydd mot grundvatten;

  • bygge av dammar.

 

 

Räfflade pålar av vinyl tillverkas av hård polyvinylklorid, som har modifierats med ämnen, som underlättar återvinning; av stötdämpande modifierare, värme- och UV-stabilisatorer samt mineralfyllmedel.

 

 

Räfflade pålar av plast, i liknelse med räfflade pålar av stål, är sammankopplade med speciella nycklar. Sådana strukturer är särskilt hållbara och kan utstå en stor belastning.

 

Det är lätt och bekvämt att använda räffalde pålar vid byggens grundstrukturer, grundgropar, brunnar och andra byggningsrelaterade objekt.