KUSTBEFÄSTNING


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder att genomföra kustbefästning med en modern befästningslösning – räfflade pålar av PVC.

 

 

 

Kustbefästningar skyddar sluttningar och kuster från sköljning och ger till vattendragets närområde en estetisk utformning. Det är möjligt att befästa inte enbart kuster, utan även sluttningar, diken, vägar, pirar, kanalväggar. Beroende på den önskade funktionen och dem särskilda grundförhållandena tillämpas en eller flera typer av befästningar.

 

 

 

Från kustbefästningar är det möjligt att utforma terrasser på flera nivåer. Nivåerna kan fyllas med gräsmattor, gångvägar av trä eller betong, eller genom påfyllning med dekorativa klapperstenar.