Vattenväxters klippning:


 

Vi erbjuder skötsel av vattendrag med klippmaskiner. Klippmaskinerna är flytande och rör sig lika bra både på mark och i vatten.

 

 

 

En av de viktigaste förutsättningarna för återhämtning av vattendraget är regelbunden utrotning av vattenväxter från vattendraget. Dessa verk tar aldrig slut ävenså något annat arbete i trädgården eller på fältet.

 

Det rekommenderas att börja med arbeten på vattenväxters klippning redan på vintern – genom att avlägsna det frusna strået från isytan. Under sommaren ska klippning ske två till tre gånger – i det första året, efteråt mindre ofta. Vid regelbunden klippning minskar tillväxten av vattenväxter – även deras täthet, med tiden utrotas de.

 

 

 

På liknande sätt reduceras också skiktet av gyttja och vatten blir mer genomskinligt. De nedklippta vattenväxterna passar mycket väl för kompost.

 

 

 

Klippningen utförs på ett djup av minst 0,5 meter. Den mest känsliga växten mot klippning är just vassen och klippningen minskar dess spridning avsevärt, men kom ihåg – det sker inte omedelbart. Efter den första klippningen återställer sig vattenväxterna mycket snabbt. Efter ett par år av regelbunden klippning ökar växternas mångfald och vattendragets allmänna ekologiska läge.