INREDNINGS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN


 

 

 

Företaget med begränsat ansvar ”PONTON” erbjuder vattendragets och dess närområdes inrednings- och förbättringsarbeten – klippning av ängar och vassruggar med en specialteknik, som möjliggör klippningarbeten även på översvämmade och våta områden. Vi erbjuder även muddringsarbeten i vattendrag.