Mudringsarbeid


 

 

Utdyping og vedlikehold av vannlegemet med lavstrøms mudringsutstyr.