Klipping av vanngress


 

 

Vi tilbyr vedlikehold av vannlegemer med en slåmaskin. Slåmaskinen flyter og beveger seg like bra både på bakken og i vann.

 

 

 

 

En av de viktigste forutsetningene for gjenopretting av vannlegemet er regelmessig fjerning av vannplanter fra vannlegemet. Disse arbeidene slutter aldri som noe annet arbeid i hagen eller på banen. Det anbefales å begynne å klippe allerede om vinteren ved å fjerne det frosne strået fra isoverflaten. Om sommeren bør klipping gjøres to til tre ganger - i det første året, så sjeldnere. Ved regelmessig klipping minker vekstraten for vannplanter, og tykkelsen minker med tiden.

 

 

 

 

Slamlaget blir også redusert og vannet blir gjennomsiktig. De klippete vannplanterne kan brukes svært godt for kompost.

 

 

 

 

Slåing utføres på en dybde på minst 0,5 meter. Den mest følsomme planten til å klippe er siv. Slåing reduserer sin prevalens betydelig, men det skjer ikke umiddelbart. Etter den første klippingen blir vannplanten gjenopprettet veldig raskt. Etter et par år vil ved regelmessig klipping øke mangfoldet av planter og den generelle økologiske tilstand av vannlegemet.