VEDLIKEHOLDSARBEID


 

 

SIA "PONTON" tilbyr vedlikehold av vannlegemer- klipping av enger og siv med spesialutstyr som muliggjør klippejobber i oversvømmede og våte områder. Vi utfør også mudringsarbeid.