BØYER


 

Bøyene er fylt med celleplast. De er derfor trygge fra frostfrysing.

 

 

Isbevegelse er ikke tillatt.

 

Følgende størrelser er tilgjengelige: 40 l, 60 l og 120 l.

 

Størrelsen på bøyen bestemmes av fartøyets vekt: