BETONGPONTONGER


 

 

Betongpontonger skiller seg ut med stabilitet og holdbarhet. I midten av betongen er det celleplast, som er dekket med armert betong på alle sider. Slike pontonger er frostbestandige og saltavnnbestandige.

 

 

 

En betongpontong med overflater i treverk på betongflåtene er en kombinasjon av betongflåter og trebelagte elementer som gjør det mulig å bygge lange og holdbare konstruksjoner.

 

Brukes i lukkede vannlegemer. I vintersesongen er den frostbestandig og ikke kan senkes.

 

 

De stabile, tunge flytende betongpontongene med høy løftekapasitet brukes på yachtbåter. De kan også brukes som moloer, brobroer eller fortøyningsanlegg. Pontongene er forbundet med fleksibel gummikobling og forankret med ankerkjeder og betonganker.

 

 

Pontongene er laget av armert betong med en kjerne av celleplast. Dimensjoner på en standard pontong: lengde 12 m, bredde 2,4 m og fribord 0,6 m.

 

 

 

Pontongen kan utstyres med fortøyningsbøyer eller fingre. Treplanker, fortøyningsringe, fortøyningspollere, strøm og vannforsyning kan installeres som ekstrautstyr. Isbevegelse er ikke tillatt.