Ūdenszāļu pļaušana

Mēs piedāvājam ūdens tilpņu kopšanu ar pļaušanas kombainu. Kombains ir peldošs un vienlīdz labi pārvietojas gan pa zemi, gan pa ūdeni.

 

Viens no galvenajiem ūdenstilpnes atveseļošanas priekšnoteikumiem ir regulāra ūdensaugu izskaušana no ūdenstilpnes. Šie darbi nebeidzas nekad, kā jebkurš cits darbs dārzā vai laukā. Augu pļaušanu ieteicams sākt jau ziemā – novācot sakaltušos stiebrus no ledus virsmas. Vasaras laikā pļaušanu jāveic divas līdz trīs reizes – pirmajā gadā, vēlāk retāk. Regulāras pļaušanas gadījumā samazinās ūdens augu augšanas ātrums, to biezums un ar laiku tie iznīkst.

 

Tāpat tiek samazināts dūņu slānis un ūdens kļūst caurspīdīgāks. Nopļautos ūdensaugus ļoti labi var izmantot kompostam.

 

Pļaušanu realizē vismaz 0.5 metra dziļumā. Visjūtīgākais augs pret pļaušanu ir tieši niedres. Pļaušana ievērojami samazina to izplatību, tomēr jāatceras ka ne uzreiz. Pēc pirmās pļaušanas ūdens augi atjaunojas ļoti ātri. Pēc pāris gadiem regulāras pļaušanas palielinās augu dažādība un vispārējais ūdens tilpnes ekoloģiskais stāvoklis.