Piekrastes nostiprināšana

SIA Ponton piedāvā dīķu, grāvju un citu ūdenstilpņu krastu nostiprināšanu ar PVH rievsienām. Viegls un ērti uzstādāms materiāls. Dažādi izturības profili. Rievsienas ne tikai nostiprina krastu un aizsargā to pret izskalošanos, bet arī pakāpeniski kļūst par apkārtējās vides elementu, arvien nostiprinoties un iekļaujoties apkārtējā ainavā.


Iespējams izbūvēt visdažādākās konfigurācijas sienas. No krastu stiprinājumiem iespējams veidot vairākus līmeņus, ko var aizpildīt ar zālienu, smiltīm, koka vai betona celiņiem vai piebērt ar dekoratīvajiem oļiem, viss pēc klienta vēlmēm un iespējām.


Piedāvājam arī ūdenstilpnes krastu labiekārtošanu, atbrīvojot ūdenstilpni no aizauguma ar peldošu amfībiju-traktoru.

https://www.ss.lv/msg/lv/construction/civil-work/civil-work/development-of-territories/VH8IHUhgQV0=.html?1417093528