APRĪKOJUMS

Piedāvājam plašu piestātņu aprīkojumu: knehtus, fenderus,tauvošanās pollerus, cilpas, servisa punktus jahtklubiem, jahtu turētājus, eliņus, fingerus, bojas, tauvošanās aprīkojumu.